Project Description

#1

Đại lý Bất động sản

Tóm tắt Dự án

Giám đốc của một công ty xây dựng lớn ở WA đã liên hệ với nhóm của chúng tôi yêu cầu xóa một bài đánh giá trên Google My Business mà ông cho là sai và mang tính phỉ báng cao.

Doanh nghiệp đã bị đánh giá sai từ một nhân viên trước đó.

Nhóm của chúng tôi đã báo giá với khách hàng và sau khi được chấp thuận, chúng tôi bắt đầu công việc.

Chiến lược

Nhóm của chúng tôi làm việc với khách hàng để xác định bản chất sai lệch của từng tuyên bố và để có thông tin hỗ trợ cho khiếu nại đó.

Nội dung nghi vấn tương tự với hàng nghìn bài đánh giá mà chúng tôi đã xóa trước đây và do đó, chúng tôi dựa trên những thành công này trình đơn lên Google để có cơ hội thành công cao nhất.

Kết quả

Trong vòng 24 giờ, chúng tôi đã xóa thành công bài đánh giá đáng lo ngại và có tính sát thương cao.

0
URL đã bị xóa
0%
Tổng số nội dung đã bị xóa
0
Số ngày thực hiện
Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Yêu cầu gửi Báo giá

Chèn URL và email của bạn và bạn sẽ nhận được báo giá trong vòng 24 giờ.

    Tên:

    Số điện thoại:

    URL cần quan tâm:Nếu nhiều URL thì nên được tách bằng dấu phẩy(,)

    Email: