Phân tích dấu chân kỹ thuật số

Tại Internet Removals, chúng tôi có một đội ngũ các nhà phân tích danh tiếng tận tâm là những chuyên gia phân tích dấu vết kỹ thuật số.

Dấu chân Kỹ thuật số là gì?

Dấu chân Kỹ thuật số là dấu vết dữ liệu bạn tạo ra khi sử dụng internet hay nói cách khác là dấu vết dữ liệu có liên quan hoặc để nhận dạng bạn.
Đối với danh tiếng trực tuyến, Dấu chân Kỹ thuật số của bạn là nhận diện đầu tiên về bạn mà người tiêu dùng hoặc nhà tuyển dụng sẽ tìm thấy khi tìm kiếm tên bạn trên mạng internet.

Phân tích Dấu chân Kỹ thuật số là gì?

Tại Internet Removals, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia phân tích danh tiếng, có chuyên môn phân tích dấu vết kỹ thuật số dựa trên quan điểm của các bên liên quan chính, tìm kiếm bất kỳ nội dung nào có thể đáng lo ngại hoặc rủi ro.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, nhóm của chúng tôi sẽ nỗ lực tìm kiếm và ghi lại bất kỳ nội dung nào có thể làm phát sinh mối quan tâm. Sau đó, nhóm của chúng tôi sẽ hoàn thiện báo cáo và đưa ra các đề xuất về cách dọn dẹp, khắc phục hoặc giảm thiểu rủi ro trực tuyến liên quan đến dấu chân kỹ thuật số của bạn.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Yêu cầu gửi Báo giá

Chèn URL và email của bạn và bạn sẽ nhận được báo giá trong vòng 24 giờ.

    Tên:

    Số điện thoại:

    URL cần quan tâm:Nếu nhiều URL thì nên được tách bằng dấu phẩy(,)

    Email: