ĐỀ XUẤT CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

Cảm ơn quý Khách hàng đã cho phép nhóm của chúng tôi cung cấp Bản đề xuất Dịch vụ và Báo giá. Xin vui lòng xem thông tin quan trọng dưới đây về các dịch vụ của chúng tôi.

Được những khách hàng tuyệt vời dưới đây tin tưởng
Trusted by these amazing clients

1. CÁC GÓI DỊCH VỤ

Các gói Dịch vụ giúp xác định loại đơn xóa nội dung mà chúng tôi thực hiện và công việc tương ứng với từng loại đơn.

Đọc ngay.

2. CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản của chúng tôi nêu ra cơ sở để quý Khách hàng tham gia với Internet Removals. Việc quý Khách hàng hiểu các điều khoản của chúng tôi là rất quan trọng để xác định quyền và trách nhiệm của mỗi bên.

Đọc ngay.

3. Service Agreement

Nếu bạn hài lòng với đề xuất của chúng tôi và muốn tiếp tục, vui lòng hoàn thành xác nhận thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi.

HOÀN THÀNH NGAY >

We’re here to help

Reach Us Directly

Case Studies

Client Testimonials

Case Studies

Client Testimonials