Xóa kết quả tìm kiếm

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Xóa Kết quả Tìm kiếm mà chúng tôi đã thực hiện

Kết quả tìm kiếm là gì?

Kết quả tìm kiếm là danh sách được tạo bởi các công cụ tìm kiếm để phản hồi lại một truy vấn. Kết quả tìm kiếm gồm 2 loại như sau:

Kết quả tìm kiếm tự nhiên

(thường ở bên trái trang kết quả của công cụ tìm kiếm) và;

Kết quả tìm kiếm được tài trợ

(thường ở trên cùng và bên phải của trang kết quả của công cụ tìm kiếm). Tại đây, bạn sẽ thấy các trang web đã đặt quảng cáo TRẢ TIỀN trong công cụ tìm kiếm.

Sự thật phổ biến

 • Thời gian Google tìm kiếm kết quả trung bình chỉ dưới 1 phút. Điều này có nghĩa là trong vòng 1 phút, người dùng đã quyết định và rời khỏi truy vấn tìm kiếm;
 • Có đến 72% người tìm kiếm sẽ tránh mặt bạn khi tìm thấy nội dung tiêu cực trực tuyến; và
 • 88% người dùng tin tưởng nội dung trực tuyến nhiều như lời khuyến nghị cá nhân.

Nền tảng phổ biến

Qua hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi thường thực hiện xóa nội dung hiển thị khỏi kết quả tìm kiếm trên ba nền tảng chủ yếu dưới đây:

 • Google
 • Bing
 • Baidu

Giải pháp của chúng tôi

Tính đến năm 2022, nhóm Internet Removals đã xóa hơn 1.721.412 URL khỏi Internet. Tất cả 1.721.412 URL này cũng bị xóa khỏi các công cụ tìm kiếm.

Là người tiên phong trong ngành xóa nội dung, chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên biệt, bằng cách gửi và quản lý các đơn yêu cầu xóa nội dung trên các công cụ tìm kiếm.

Là công ty tiên phong trong ngành xóa nội dung, chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên biệt, theo đó chúng tôi trình và quản lý đơn yêu cầu xóa nội dung vi phạm trên các công cụ và nền tảng tìm kiếm.

Với kinh nghiệm trong ngành trong hơn 10 năm qua, chúng tôi vô cùng tự tin rằng những giải pháp mà chúng tôi đề xuất và áp dụng thành công đối với khách hàng của mình.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Yêu cầu gửi Báo giá

Chèn URL và email của bạn và bạn sẽ nhận được báo giá trong vòng 24 giờ.

  Tên:

  Số điện thoại:

  URL cần quan tâm:Nếu nhiều URL thì nên được tách bằng dấu phẩy(,)

  Email: