Dịch vụ của chúng tôi

Là chuyên gia Xóa Nội dung, chúng tôi thiết kế và cung cấp nhiều dịch vụ bảo vệ danh tiếng trực tuyến của bạn.

Xóa Nội dung

Internet Removals chuyên xóa thông tin sai, có hại, phỉ báng, có khả năng bất hợp pháp hoặc thông tin cá nhân khỏi Google, Mạng Xã hội, website và hàng nghìn nền tảng trên toàn cầu.

Quản lý Danh tiếng/Rủi ro Trực tuyến (ORM)

Thuật ngữ kép ORM (Online Reputation Management, Online Risk Management) bao gồm Quản lý Danh tiếng Trực tuyến và Quản lý Rủi ro Trực tuyến. Tại Internet Removals, chúng tôi tin rằng việc quản lý danh tiếng trực tuyến hiệu quả bắt đầu bằng việc xử lý và quản lý các rủi ro nội bộ.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Yêu cầu gửi Báo giá

Chèn URL và email của bạn và bạn sẽ nhận được báo giá trong vòng 24 giờ.

    Tên:

    Số điện thoại:

    URL cần quan tâm:Nếu nhiều URL thì nên được tách bằng dấu phẩy(,)

    Email: